Ο Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα εννέα (19) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών λειτουργίας του Θερινού Κινηματογράφου και του Θεάτρου Πέτρας, σύμφωνα με το πρακτικό της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Πετρούπολης ( υπ΄ αριθμ 21332/16-05-2024 Αποφ. Αντιδημάρχου) για την αξιολόγηση των υποψηφίων και τον καταρτισμό του σχετικού πίνακα κατάταξης προσληπτέων της 21316/16-05-2024 ανακοίνωσης του Δήμου Πετρούπολης.

Ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο για τους πίνακες κατάταξης προσληπτέων της πρώτης και της δεύτερης περιόδου απασχόλησης.

   

Αρχεία:
Πρακτικό – Πίνακας  Προσληπτέων