Ο Αντιδήμαρχος Πετρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, για το έτος 2023, ενός (1) ατόμου διάρκειας δυο (2) μηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από  07/09/2023 έως και 11-09-2023.

 

 

Αρχεία:
Ανακοίνωση
Αίτηση