Αποτελέσματα διαγωνισμού πρόσληψης προσωπικού (ΣΟΧ 2/2023) για την κάλυψη αναγκών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών.

Δείτε τους πίνακες κατάταξης, προσληφθέντων και απορριφθέντων του διαγωνισμού πρόσληψης προσωπικού (ΣΟΧ 2/2023), για την κάλυψη αναγκών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών.

 

Αρχεία:

Αρχεία αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ΣΟΧ 02/2023