Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ,  ανακοινώνει, ότι αναζητείται χώρος για τη στέγαση του 8ου Νηπιαγωγείου Πετρούπολης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης, δηλ. έως τη Δευτέρα 01 Νοεμβρίου 2021

Ενημερωθείτε από το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.

 

Αρχεία:

Ανακοίνωση