ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ  ΓΙΑ  ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ   Σας ενημερώνουμε για την έναρξη του πιλοτικού προγράμματος απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα  για τα άτομα με αναπηρία, στην Αττική βάσει του άρθρου 215 ν.4512/2018 ( ΦΕΚ 57 Β΄/2018) και Α΄ 8/23-1-2018.
   Οι διατάξεις του νόμου προβλέπουν ότι, η πιλοτική διαδικασία εφαρμόζεται και αναφέρεται σε άτομα με αναπηρία, που υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά για παροχή σε χρήμα, η οποία χαρακτηρίζεται ως προνοιακή από την κείμενη νομοθεσία και απευθύνεται σε ΑΜΕΑ, εφόσον διανέμουν μόνιμα στην Περιφέρεια Αττικής.
   Η αίτηση υποβάλλεται μέσω του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου (Αθ. Διάκου 88Α και Αγίου Δημητρίου)  ή των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ (Πατησίων 30, Αθήνα) ή από προσωπική συσκευή πρόσβασης στο διαδίκτυο.
   Η υποβολή της αίτησης δημιουργείται, στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΠΕΚΑ στον ηλεκτρονικό φάκελο αναπηρίας, με αριθμό ΑΜΚΑ του αιτούντος.
   Για να δείτε το πλήρες κείμενο του ΦΕΚ 57 Β΄/2018 πατήστε εδώ.
   Για να δείτε το πλήρες κείμενο με τις οδηγίες για την υλοποίηση  του προγράμματός πατήστε εδώ.


 

Dimos2 Petroupolis

Dimos2 Petroupolis, Αρθρογράφος

123