Ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για την πρόσληψη καθαρίστριας, από τους πίνακες προσληπτέων – κατάταξης.

Αρχεία:
1. Πίνακας Προσληπτέων.
2. Πίνακας Κατάταξης.

 


 

Dimos2 Petroupolis

Dimos2 Petroupolis, Αρθρογράφος

123