Δείτε την περίληψη διακήρυξης για την εκμίσθωση του κυλικείου, του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πετρούπολης.