ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ.ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ.

   Στην τελική φάση βρίσκονται οι εργασίες για την συντήρηση και επισκευή των δαπέδων προσπέλασης των αθλητικών χώρων στις εγκαταστάσεις των γηπέδων Γρηγορίου, βάσει  της μελέτης της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου μας, ύψους 24.800 ευρώ.
Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης των φθαρμένων πλακοστρώσεων των υπαρχόντων διαδρόμων πρόσβασης, στους χώρους άθλησης στο Αθλητικό Κέντρο Γρηγορίου (γήπεδα ποδοσφαίρου 5Χ5, γήπεδα τένις, μπάσκετ, παιδική χαρά και κυλικείο), οι οποίοι έχουν υποστεί φθορά λόγω παλαιότητας.
Σκοπός της επισκευής αυτής είναι να διασφαλιστεί η συνεχής, ασφαλής και χωρίς εμπόδια κυκλοφορία των πεζών σε όλη την επιφάνειά τους και να επιτραπεί η απρόσκοπτη χρήση τους από άτομα με ειδικές ανάγκες.
   Επίσης, οι εργασίες αποσκοπούν στην εξασφάλιση της αντιολισθηρότητας, ομοιογένειας, σταθερότητας και αντοχής στην χρήση και τις καιρικές συνθήκες, αλλά και στην ευκολία στον καθαρισμό και την συντήρηση, τόσο σε συνήθεις συνθήκες χρήσης, όσο και σε εξαιρετικές καιρικές συνθήκες (πχ βροχή, χιόνι, παγετός κλπ).
Το έργο θα ολοκληρωθεί με την αποκατάσταση των κρασπέδων με κυβόλιθους, ώστε να προστατευθούν οι διαδρομές από φερτά υλικά.