Η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πετρούπολης, ανακοινώνει την πρόθεσή της να προσλάβει για το σχολικό έτος 2017-2018, τρεις καθαρίστριες για τις
ανάγκες καθαρισμού των σχολείων, με σύμβαση μίσθωσης έργου.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής, Κρήτης 2, ως την Παρασκευή 15-9-2017 στον 2ο Όροφo.

Ενημερωθείτε από το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης….