Την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017, στο Δημαρχείο Πετρούπολης, συγκλήθηκε μετά από πρόσκληση του Δημάρχου Πετρούπολης Ευάγγελου Σίμου, το επικαιροποιημένο (με την Απόφ. ΔΣ 295/20-12-2016) Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο) Πολιτικής Προστασίας, το οποίο συστήνεται υποχρεωτικά σύμφωνα με τη νομοθεσία και συνεδριάζει σε προγραμματισμένες τακτικές συνεδριάσεις εντός έτους.
   Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι εκπρόσωποι των τοπικών Φορέων που προβλέπονται από το άρθ.13 παρ.3β του Ν.3013/2002 κι όπως τροποποιήθηκε με το άρθ.282 του Ν.3852/2010.
   Στο Σ.Τ.Ο προεδρεύει ο Δήμαρχος όπου γίνεται δέκτης εισηγήσεων των τακτικών μελών (ή κι έκτακτων μελών που δύναται να προσκαλέσει) κι αποφασίζει σχετικές ενέργειες, που αφορούν την Πολιτική Προστασία στα πλαίσια του Δήμου του.
Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν τέθηκε και η επικαιροποίηση, ή η εκ νέου σύνταξη, των Επιχειρησιακών Σχεδίων του Δήμου, από το τμήμα Πολιτικής Προστασίας που λειτουργεί στο Δήμο, βάσει της μέχρι σήμερα εμπειρίας και των βελτιωτικών προτάσεων που έχουν κατατεθεί.
   Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, υπάρχουν Επιχειρησιακά Σχέδια για αντιμετώπιση σεισμού (έκδ.2008) και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών και καύσωνα (έκδ.2011), τα οποία, μέχρι να επικαιροποιηθούν, παραμένουν σε ισχύ και εξακολουθούν να είναι πρότυπα και χρηστικά εργαλεία, παρά τις τροποποιήσεις που ενδέχεται να υπάρχουν λόγω οργανωτικών ή άλλων αλλαγών. Ο Δήμος μας μάλιστα, όταν αυτά συντάχθηκαν, ήταν από τους πρώτους ΟΤΑ που ανταποκρίθηκε στην απόδοση τέτοιων σχεδίων, τα οποία στάθηκαν και ως υποδείγματα και για άλλους Οργανισμούς.
   Στη συνεδρίαση του Σ.Τ.Ο, ο Δήμαρχος που προεδρεύει, κατόπιν προτάσεων και των μελών του, ζήτησε από την Πολιτική Προστασία να αναρτηθούν τα υπάρχοντα Σχέδια, στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Δήμου (https://www.petroupoli.gov.gr), με προσωρινή ισχύ και μέχρι αυτά να επικαιροποιηθούν.
Αυτό γίνεται μόνο για την ενημέρωση των κατοίκων της πόλης μας και χωρίς, σε καμία περίπτωση, να σημαίνει ότι αναμένονται, ή ότι υπάρχει κάποια ειδικότερη προειδοποίηση, για επερχόμενες τέτοιες καταστάσεις ανάγκης.

Αναρτημένα Σχέδια Δράσεων Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πετρούπολης :

–  Οδηγίες δράσης πολιτών σε περίπτωση σεισμού
–  Άμεση Δράση για την αντιμετώπιση της κατάστασης μετά από μεγάλο σεισμό (έκδοσης 2008, υπό επικαιροποίηση),

 ΧΑΡΤΕΣ :
A) ΧΑΡΤΗΣ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ,
B) ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΩΝ ΑΣΤΕΓΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ

–  Επιχειρησιακό Σχέδιο Αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών & καύσωνα (έκδοσης 2011, υπό επικαιροποίηση) ,

ΧΑΡΤΕΣ :
Α) ΖΩΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΞΗΡΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ,
Β) ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ,
Γ) ΧΑΡΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ