Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών.

Για την αναγγελία άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, απαιτείται η υποβολή της αντίστοιχης αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης.
Αρχεία: