Την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δημάρχου Πετρούπολης Βαγγέλη Σίμου, του Αντιδημάρχου Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Φιλίππου Θανάση, της εντεταλμένης για τεχνικά θέματα Δημοτικού Συμβούλου κας Χαρακίδα Ιωάννας, της προϊσταμένης του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών Δόμησης κας Μυτή Ανθούλα με τους Επικεφαλής των παρατάξεων της Αντιπολίτευσης κ.κ. Σακούτη Νίκο και Νιαρχάκο Νιάρχο και τους Δημοτικούς Συμβούλους της Αντιπολίτευσης κ.κ. Σκαλιστήρα Θανάση και Κυριάκο Χρήστο.
Δύο ήταν τα θέματα που απασχόλησαν τους παρισταμένους:
1. Η διάνοιξη της οδού Ελαιών και ειδικότερα η διαμόρφωση πεζοδρομίων και νέου άξονα της οδού στο τμήμα από την οδό Εθνικής Αντιστάσεως-Πρωταγόρα έως την οδό Ζαλόγγου (περίπου 300μ.). Για την επίτευξη του παραπάνω έργου πρόκειται άμεσα να υπογραφεί συμβόλαιο αγοράς της ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας στη συμβολή των οδών Πλουμπίδη και Ελαιών. Η διάνοιξη αφορά εργασίες όπως τοπικές επεμβάσεις για την επισκευή της φθοράς του οδροστρώματος, τη διαμόρφωση των πεζοδρομίων, την εμφύτευση δέντρων κατά μήκος αυτών, την πλακόστρωση όδευσης τυφλών, την τοποθέτηση ραμπών εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ, αλλά και την υπόγεια κατασκευή της απαιτούμενης υποδομής για μελλοντική τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων (σωλήνωση, βάσεις φωτιστικών και φρεάτια έλξης καλωδίων). Η μελέτη με τίτλο “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΑΙΩΝ” έχει ήδη εκπονηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και του τμήματος Υδραυλικών Έργων & Οδοποιΐας, και είναι ενταγμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου Πετρούπολης για το έτος 2017, στις αρχές του οποίου πρόκειται να επιτευχθεί και η δημοπράτησή της.
2. Ο αριθμός των οικοπέδων που έχουν περάσει στην ιδιοκτησία του Δήμου Πετρούπολης. Πρόκειται για συνολικό αριθμό έντεκα (11) οικοπέδων, οκτώ (8) εκ των οποίων ανήκουν στον Δήμο μας (από αυτά τα τρία πρόκειται να παραχωρηθούν μετά από ένσταση που ασκήθηκε με την οριστικοποίηση του Κτηματολογίου), συνολικού εμβαδού 2994 στρεμμάτων. Δυστυχώς, λόγω του μικρού εμβαδού τους ως μεμονωμένα οικόπεδα, κανένα από αυτά δεν μπορεί να διατεθεί για την ανέγερση κτιρίων (σχολείων, παιδικών σταθμών κλπ.).
Στη συνάντηση ο Δήμαρχος Πετρούπολης επισήμανε την αναγκαιότητα να τεθεί σε προτεραιότητα το θέμα της χωροθέτησης Δημαρχείου και αναλύθηκαν από τους παρισταμένους οι πιθανές θέσεις, αλλά και τα προβλήματα των υπό πρόταση χώρων για την κατασκευή του. Ο Δήμαρχος τόνισε ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη για την κατασκευή νέου Δημαρχείου, ώστε να σταματήσει ο Δήμος να επιβαρύνεται με το πολύ μεγάλο κόστος της ενοικίασης του παρόντος κτιρίου, αλλά και να συγκεντρωθούν όλες οι υπηρεσίες ενιαία, σε μία νέα στέγη, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών.
Συζητήθηκε, τέλος, το πρόβλημα της χωροθέτησης του 11ου Δημοτικού Σχολείου και παρατέθηκαν οι λόγοι για τους οποίους δεν καθίσταται εφικτό να υλοποιηθεί στην οδό Μανιακίου, με έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου.
Για όλα τα θέματα έγιναν προτάσεις από τους παρευρισκομένους και άνοιξε ένας κύκλος συζητήσεων ως προς της αξιοποίηση των ιδιόκτητων οικοπέδων του Δήμου μας,
αλλά και την χωροθέτηση ιδιόκτητων εγκαταστάσεων προς όφελος της πόλης και των κατοίκων της (αθλητικοί, πολιτιστικοί χώροι κ.ά.).