Από τη Δευτέρα  4 Ιουλίου 2016, άρχισαν  τα θαλάσσια μπάνια των μελών των ΚΑΠΗ με την συμμετοχή 4 πούλμαν και με διάρκεια ένα δεκαήμερο.  Ο Δήμος Πετρούπολης,  παρόλες τις δύσκολες συνθήκες  που υπάρχουν,  λόγω της οικονομικής κρίσης και   με την  ευαισθησία που τον διακρίνει  για την  Γ’ ηλικία , πραγματοποιεί και φέτος το πρόγραμμα  των θαλάσσιων  μπάνιων. Είναι από τους λίγους Δήμους της Αττικής που συνεχίζει και θα  συνεχίσει  να παρέχει , στους ανθρώπους της Γ’ ηλικίας, προγράμματα  που μπορούν  να βοηθήσουν  τόσο στην ψυχαγωγία τους,  όσο και στην υγεία τους.