ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Σε συνέχεια του δελτίου τύπου που είχε εκδώσει ο Δήμος μας, σχετικά με τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, αποστέλλουμε νέα επιστολή η οποία απευθύνεται στους γονείς που τα παιδιά τους απασχολούνται στους παιδικούς σταθμούς της πόλης μας και στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση, όπως αυτή διαμορφώνεται.
 
 Διαβάστε το πλήρες κείμενο της επιστολής