Δείτε την πρόσκληση της 20ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος- Γραφείο Δημάρχου -Κ. Βάρναλη 76-78), στις 02 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ.