Δείτε τη περίληψη διακήρυξης, για τη συλλογή απορρύπανση και οριστική διαγραφή των ακινητοποιημένων/εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός ορίων του Δήμου.