Περίληψη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και πρόσθετων έτους 2016.

Ενημερωθείτε από τη μελέτη καυσίμων-λιπαντικών 2015-2016.
Ενημερωθείτε για τη διακήρυξη καυσίμων-λιπαντικών 2016.