Δείτε την πρόσκληση της 13ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος- Γραφείο Δημάρχου) στις 18 Noεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:45 μ.μ.