Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,για ανάδειξη αναδοχου εκτελέσεως της προμήθειας του αναγκαίου εξοπλισμού λειτουργίας του παιδικού σταθμού στο Ο.Τ 220.