Δείτε την πρόσκληση της 10ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78 ) στις 25 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.