Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού, για την προμήθεια ειδών πυρασφάλειας & πυροπροστασίας για αθλητικούς χώρους.