Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια φυσικής και τεχνητής ξυλείας.