Ενημερωθείτε για τους ωφελούμενους που έγιναν δεκτοί, στο πρόγραμμα των “Καλοκαιρινών Αθλοπαιδιών” 2015.