Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. η πρόκληση με τα δικαιολογητικά για το πρόγραμμα “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”, η οποία αφορά στη φοίτηση παιδιών στους παιδικούς σταθμούς για το σχολικό έτος 2014-15. Την ανακοίνωση μπορούν να δουν οι ενδιαφερόμενες μητέρες ΕΔΩ.
Οι σελίδες οι οποίες αφορούν τις μητέρες είναι από την σελίδα 31 έως και την σελίδα 48. Εκτός από τα δικαιολογητικά, στην πρόσκληση αναγράφονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία (όροι συμμετοχής, ημερομηνίες έκδοσης αίτησης, προσωρινών αποτελεσμάτων, ενστάσεων, οριστικών αποτελεσμάτων κλπ.).
1.    Δικαιολογητικά (είναι διαθέσιμα): στις σελίδες 39-42
2.    Αίτηση (θα είναι διαθέσιμη): από τις 25/07/14
3.    Υποβολή αίτησης: Η υποβολή της αίτησης μαζί με όλα τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί το χρονικό διάστημα από 25/7/2014 έως τις 04/08/2014 και ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ, ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς Courier. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται η 04/08/2014 και ώρα 14:00 μ.μ., βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή Εταιρίας ταχυμεταφοράς (courier).

Πληροφορίες θα δίνονται:
– Από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Μυλλέρου 73-77, Αθήνα) και στα τηλέφωνα: 213 1320600, 210 5214600.
– Από τον Δήμο Πετρούπολης στα τηλέφωνα : 210 5064065 και 210 5064064.