Περίληψη διακήρυξης δημόσιου διεθνους Ανοικτού Διαγωνισμού, για την προμήθεια εξοπλισμού & μηχανολογικού υλικού Πνευματικού Κέντρου.
Ενημερωθείτε από το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης.