Σας ενημερώνουμε ότι, προκειμένου να διατεθούν οι ελάχιστες κενές θέσεις που θα προκύψουν στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς  Δ΄, Ε΄& Ζ΄,

Καλούμε τους ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ του Δήμου Πετρούπολης να συμπληρώσουν αίτηση για εκδήλωση ενδιαφέροντος, στo γραφείo των παιδικών σταθμών, στο κτίριο της Κρήτης 2, στον 2ο όροφο, από την ΔΕΥΤΕΡΑ 08/09/2014, έως και την ΠΕΜΠΤΗ 11/09/2014 και ώρες: 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.

Στην εκδήλωση ενδιαφέροντος θα ληφθούν υπόψη η υπαλληλική ιδιότητα της μητέρας, το εισόδημα του 2013, βάσει του εκκαθαριστικού σημειώματος του οικονομικού έτους 2014, η μονογονεϊκότητα, η ύπαρξη ατόμου με αναπηρία στην οικογένεια, η πολυτεκνία, η φοιτητική ιδιότητα της μητέρας, η κατάθεση ή μη αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ (ΕΣΠΑ), ή οτιδήποτε άλλο θεωρείτε εσείς ότι πρέπει να καταθέσετε ως συμπληρωματικό στοιχείο, για να υποστηρίξετε την αναγκαιότητα της φοίτησης του παιδιού σε παιδικό σταθμό.

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1) Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας μητέρας ή Διαβατηρίου σε ισχύ
2) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
3) Εκκαθαριστικό σημείωμα οικον. Έτους 2014 ( δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/13 έως 31/12/13)
4) Βεβαίωση εργασίας μητέρας ή τελευταία μισθοδοσία (σε περίπτωση εργασίας)
5) Δελτίο ανεργίας μητέρας σε ισχύ (σε περίπτωση ανεργίας)
6) Βεβαίωση σχολής ΑΕΙ/ΤΕΙ ή φοιτητική ταυτότητα (σε περίπτωση φοίτησης)
7) Βεβαίωση ποσοστού αναπηρίας, Διαζευκτήριο ή αποδεικτικό διάστασης, ληξιαρχική πράξη θανάτου (όπου απαιτείται)
8) Υπεύθυνη Δήλωση περί κατάθεσης ή μη αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ (ΕΣΠΑ)
9) Οποιοδήποτε άλλο υποστηρικτικό έγγραφο

Διευκρινίζεται ότι ΔΕΝ θα αξιολογηθούν αιτήσεις:
1) ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ,
2) ΒΡΕΦΩΝ,
3) Μητέρων των οποίων το όνομα έχει αναρτηθεί στον πίνακα ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ της ΕΕΤΑΑ
4) Μητέρων, οι οποίες δεν είχαν επιλέξει στην αίτησή τους στην ΕΕΤΑΑ κανέναν δημοτικό παιδικό σταθμό

Β. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο της αιτήσεως.
 
Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στους ανωτέρω παιδικούς σταθμούς και στην είσοδο του κτιρίου της κοινωνικής πολιτικής, στην Κρήτης 2, προς το τέλος της επόμενης εβδομάδος.