Περίληψη Διακήρυξης για τον Διεθνή Ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και πρόσθετων έτους 2015. Ενημερωθείτε από την αντίστοιχη μελέτη.