Δείτε την πρόσκληση της 10ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος- Γραφείο Δημάρχου) στις 19 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ.