ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ :

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

Φιλίππου Αθανάσιος, Πρόεδρος
– Λιάπης Κωνσταντίνος
– Κανέλλη Ζαχαρούλα
– Ραγκούσης Εμμανουήλ
– Μαλαθρίτης Νικόλαος
– Απολλωνάτος Ελευθέριος                               
– Αγγελοπούλου Σταυρούλα                                          
– Κάκαλης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος    
– Ζαχαράκης Κωνσταντίνος

        
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

– Χαρακίδα Ιωάννα
– Κοτσαμπάς Θεοφάνης
– Ψυρρόπουλος Δημήτριος
– Σκαλιστήρας Αθανάσιος
– Κυριάκος Χρήστος