2η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ έτους 2011

 069/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2011