Δήμος Πετρούπολης

Σας ανακοινώνουμε τα τελικά αποτελέσματα μοριοδότησης για τις εγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς/Βρεφονηπιακούς Σταθμούς   για το έτος 2019-2020 που πραγματοποιήθηκαν μέσω της προκήρυξης του Δήμου Πετρούπολης.
Μπορείτε να δείτε:
α) Την τελική μοριοδότηση αιτήσεων εγγραφής βρεφών 2019-2020.
β) Την τελική μοριοδότηση αιτήσεων εγγραφής νηπίων  2019-2020.