Κλιματιζόμενοι χώροι την 02/08/2019 και την  03/08/2019.

Κλιματιζόμενοι χώροι την 02/08/2019 και την 03/08/2019.

Σας ενημερώνουμε ότι ο χώρος του Β΄ ΚΑΠΗ  (οδός: Κρήτης &   Δωδεκανήσου, τηλ: 210.50.54.601), λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν θα παραμένει ανοικτός, την Παρασκευή 02/08/2019 έως τις 18:00 (6 μ.μ.), και το Σάββατο 03/08/2019 έως τις 14:00 (2 μ.μ.).
 
Κλιματιζόμενοι χώροι την 02/08/2019 και την  03/08/2019.Κλιματιζόμενοι χώροι την 02/08/2019 και την  03/08/2019.