Ενημέρωση διεύθυνσης στο δημοτολόγιο και αλλαγή εκλογικού διαμερίσματος στους εκλογικούς καταλόγους.

Για ενημέρωση διεύθυνσης στο δημοτολόγιο και αλλαγή εκλογικού διαμερίσματος στους εκλογικούς καταλόγους χρειάζεται:
1. Αίτηση ενδιαφερομένου
2. Αποδεικτικό κατοικίας στο Δήμο μας (λογ/σμο ΔΕΚΟ ή Ε1 κ.λ.π.)
Αρχεία
• Έντυπο αίτησης για αλλαγή διεύθυνσης