Στο Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων, μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες, σε περίπτωση που υπάρχει οποιοδήποτε ατύχημα με κάποιο όχημα το Δήμου.
Σε περίπτωση που θα θέλουν να ενημερώσουν ηλεκτρονικά, καλό θα ήταν να αναφέρουν τα εξής: Ονοματεπώνυμο, Ταχυδρομική Διεύθυνση, Τηλ σταθερό/κινητό, Διεύθυνση που έγινε το ατύχημα, Ημερομηνία/ώρα, Στοιχεία οχήματος Δήμου που εμπλέκεται (αρ. κυκλοφορίας, τύπος οχήματος, χρώμα), στοιχεία οχήματος ιδιώτη που εμπλέκεται (αρ. κυκλοφορίας, μάρκα/μοντέλο, χρώμα) και περιγραφή συμβάντος και ζημιών.
Πληροφορίες Δευτέρα-Παρασκευή 07:30-15:00
Τηλ Κέντρο: 2105021300, e-mail: mixanologiko@petroupoli.gov.gr