Τα θερμά τους συλλυπητήρια εκφράζουν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο

Εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την 4η Τακτική Συνεδρίαση έτους 2024, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πετρούπολης.

Σημειώστε ότι η υπηρεσία είναι διαθέσιμη κατά την ώρα και την διάρκεια της συνεδρίασης του συμβουλίου.
Μετά την λήξη της ζωντανής μετάδοσης, η συνεδρίαση παραμένει ως αρχειοθετημένη μαγνητοσκόπηση.

Δείτε την ημερήσια διάταξη της 4ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.