Δείτε την πρόσκληση της 7ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος- Γραφείο Δημάρχου) στις 10 Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00