Προστασία από δασικές πυρκαγιές.

Προστασία από δασικές πυρκαγιές.

Δεν παίζουμε με τη φωτιά, γιατί η φωτιά δεν παίζει μαζί μας!