Ο Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού πέντε (5) ατόμων, στη Διεύθυνση Παιδείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών, με ειδικότητα: ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων για διάστημα δύο (2) μηνών.
Διαβάστε την πλήρη Ανακοίνωση και συμπληρώστε την Αίτηση στα αρχεία που θα βρείτε παρακάτω.

 

Αρχεία

Ανακοίνωση
Αίτηση