Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών «Πόρτα Ανοιχτή» προς τους ωφελούμενους  του Δήμου Πετρούπολης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών «Πόρτα Ανοιχτή» προς τους ωφελούμενους  του Δήμου Πετρούπολης

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών-Πόρτα Ανοιχτή υλοποιεί την Πράξη «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ-ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» (ΜΙS 5002420) για 50 άτομα με εγκεφαλική παράλυση, ηλικίας 18 ετών και άνω, στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» της Περιφέρειας Αττικής, Αξονας Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων–Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής», με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

Προσκαλούνται οι κηδεμόνες των ατόμων με εγκεφαλική παράλυση, ηλικίας 18 ετών και άνω να υποβάλλουν αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την κάλυψη, στην παρούσα φάση της Πράξης, δύο (2) θέσεων. Σας υποβάλλουμε προς ενημέρωση σας τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους ωφελούμενους στην ανωτέρω Πράξη και σας παρακαλούμε να προβείτε σε ανάρτηση της για ενημέρωση πιθανών ενδιαφερομένων.

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από 17 Ιουνίου έως και 8 Ιουλίου 2021, από ώρα 09.00 π.μ. έως 14.30 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το https://bit.ly/3vqoIfG ή καλέστε στο 210-9622290 (εσωτ. 212) καθημερινά από 09.00 π.μ – 14.30 μ.μ. ή αποστείλετε e-mail στο opendoor@eps-ath.gr

Επισυνάπτονται η πρόσκληση, η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση.

Αρχεία:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Αίτηση Ωφελούμενου
Υπεύθυνη Δήλωση