Διακήρυξη πρόχειρου Διαγωνισμού, για προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής.