Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια συστημάτων Η/Υ εκτυπωτών, λοιπόν περιφερειακών και λογισμικών 2016.