Περίληψη διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμου, για μισθώματα μεταφορικών μέσων 2015.