Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού, για την προμήθεια  ηλεκτρολογικών ειδών ( λαμπτήρων,καλωδίων,αγωγών,πινάκων,φωτιστικών σωμάτων και διαφόρων εξαρτημάτων τους)  2015.