Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού, για την προμήθεια εξοπλισμού των Παιδικών Σταθμών 2015.