Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες αποκατάστασης κεντρικών χώρων Κοιμητηρίου.