Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού,  για την μίσθωση μεταφορικών μέσων.