Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την δαπάνη ελέγχου ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου.