Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια αθλητικών οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων.