Ο διαγωνισμός με αριθμ. πρωτ 18810/25-9-2017 για την προμήθεια και τοποθέτηση εορταστικού φωτισμού σε κεντρικούς δρόμους του Δήμου Πετρούπολης ακυρώνεται. Θα επανέλθουμε με νέα διακήρυξη.