Σύσκεψη Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο) Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πετρούπολης, Μάιος 2020.
Επισημάνσεις της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πετρούπολης
Επισημαίνεται ότι η Πολιτική Προστασία του Δήμου Πετρούπολης έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, για την αντιμετώπιση των αναμενόμενων ακραίων καιρικών φαινομένων.
Είναι αυτονόητο, ότι τα μηχανήματα του Δήμου θα ξεκινήσουν ρίψη αλατιού και εκχιονισμούς, ξεκινώντας από τις κεντρικές αρτηρίες, τους λεωφορειόδρομους και τις θέσεις συνήθους φόρτου.
Ο Δήμος έχει φροντίσει σε συνεργασία με τον ΑΣΔΑ και την Περιφέρεια Αττικής να προμηθευτεί αλάτι σε σακούλες, ώστε να δύναται να ενισχύσει τις ανάγκες των δημοτών του.
Για διανομή αλατιού αλλά και για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών κατά τις ημέρες εκδήλωσης των φαινομένων, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας στα τηλέφωνα: 210-5021300 & 210-5058580 (24 ώρες).